Home »  Produkter »  PortaMill PM14 Kjedesagbruk »

Konverter stokkene dine til verdifull trelast med kjedesagen din*, en stige og Norwood PortaMill. Dette er det perfekte sagbruket i vanskelig tilgjengelige steder.

Konverter stokkene dine til verdifull trelast med kjedesagen din*, en stige og Norwood PortaMill. Dette er det perfekte sagbruket i vanskelig tilgjengelige steder.

PortaMill PM14 Kjedesagbruk

INTRODUKSJON
EGENSKAPER
MANUELLE ALTERNATIVER
KLØYVESAGKJEDE
TEKNISKE DATA

OVERSIKT

PortaMill PM14 kjedesagbrukKonverter stokkene dine til verdifull trelast med kjedesagen din*, en stige og Norwood PortaMill.  Dette er det perfekte sagbruket hvis –

 • Du har behov for å sage bare av og til.

 • Du må sage på svært vanskelig tilgjengelige steder.

 • Du må flytte sagbruket med en ATV, liten bil, båt eller fly.

 • Du har begrenset lagringsplass.

Med PortaMill bruker du kjedesagen* som saghode og husstigen som skinne.

 • Skjær stokker i hardtre- og bløtt tre opp til 14” (35 cm) i diameter.*

 • Sag boks og dimensjonert virke opp til 8” bredde … 2 x 4, 4 x 4, 2 x 6, 6 x 6 …

Slik gjør du det

1. Klem stokken på plass:  Bruk stokkstøttene og stillbare stokkholdere.

2. Velg sagedybde: Drei sveiven for å heve eller senke kjedesagen.

3. Foreta skjæret: Aktiver gasspådraget som er montert på håndtaket og før sagen langs skinnen.

Du har sannsynligvis en kjedesag og en stige i garasjen allerede. Hvilke prosjekter kan du utføre hvis du hadde ditt eget sagbruk?

U.S. Patent No. 8,479,628
Canada Patent No. 2,541,734
Kjedesag og stige ikke inkludert.
Kjedesagen må være utstyrt med to sverdbolter og med utskiftbar sverdmutter.
* For små til mellomstore stokker (under 10 tommer (25 cm) i diameter), er kjedesager på 50cc eller større, utstyrt med "ripping chain" vanligvis tilstrekkelig.
* For mellomstore stokker (10 - 14 tommer (25 cm - 35 cm) i diameter), anbefales kjedesager på 65cc eller større, utstyrt med ripping chain.
Bildene viser PortaMill utstyrt med hjelpekjede og sverdsmøresett.

 

 

EGENSKAPER

Transportabelt – PortaMill har hurtigkobling for sammensetting og det tar bare noen minutter å sette opp. Komponentene er lette å bære, lette å transportere og lette å lagre.

Sagfunksjon – PortaMill fungerer akkurat som et ordentlig transportabelt sagbruk. Stokken ligger i ro, mens saghodet kjører langs stokkens lengde, og sager bord i den dimensjonen du velger. Ulikt andre kjedesagbruk, forekommer det ikke noen tidkrevende og trøblete opprigging eller fastklemming av holdere til hver stokk.

Smidig saghodebevegelse – Justerer høyden på sagehodet med en sveiv – med solen heves saghodet og motsols senkes det. Når du har stilt inn høyden på saghodet, bruker du låshåndtaket for å låse det.

Stokkfastklemming – PortaMill leveres som standard med to stokkstøtter/to stokkholdere med kjapp fastklemming og låsing. Sagbruket er også utstyrt med gripeklo for lett fastklemming av bjelker, planker og bord. Hver PortaMill leveres komplett med to sett stokkholdere.

Patentert fjernbetjening for gasspådrag – Fjernbetjeningen kobles til gasshåndtaket på motorsagen og gir deg et bekvemt gasspådrag montert på håndtaket. Dette muliggjør en enkel aktivering av gasspådraget med håndtaket på kjedesagen. Patentert mekanisme som passer alle kjedesager.

Operatørkomfort – Justerbart skyvehåndtak for beste arbeidsstilling. Patentert fjernbetjening tilkoblet kjedesagens gasspådrag til et håndtaks montert gasspådrag – trykk for å sage – slipp for tomgang.

Profesjonell «quarter-scale» – Du sager nøyaktig 2" eller 1" virke takket være samme profesjonelle høydeinnstilling som du finner på båndsagbruk. 0,78cm (5/16) sagsporbredde er allerede innkalkulert. 

Sverd og kjedebeskyttelse – Hjelper deg med å beskytte sverd opp til 50 cm i lengde.

Sporrengjøring – Innebygd sporrengjøring inntil hvert vognhjul løsner sagflis og skitt fra sporet for å få en jevn rullende bevegelse.

Endestopp – Sikkerhetsfunksjon som forhindre at sagen skyves av stigen.

Innstillbar støttebensarm – PortaMill motorsagsleden kan stilles inn sånn at den passer bredden til nesten alle stiger. Den stillbare støttearmen er utstyrt med to sporrengjørere, og en hjulholder som har kjapp på og avkobling.

Stigeanker – Bøyler sørger for at motorsagsleden er solid festet til stigen for nøyaktig saging. Hurtigkobling for rask opp og ned montering.

Trinn for trinn-håndbok – For å forsikre at du får beste kvalitet, leveres Norwood PortaMill ferdig montert, sammen med en trinn for trinn instruksjon og detaljerte bilder, sprengskisser og fotografier.
 

MANUELT TILBEHØR OG UTSTYR (TILVALG)

 

 

Tilfør ekstra kjedesmøring når du sager virke
Ekstra kjedesmøring på sverdtuppen – Motorsagsverdet smøres med kjedeolje bare i sverdets øvre del, noe av denne oljen kastes av på sverdtuppen, spesielt når sverdet er montert horisontalt for saging. Ekstra kjedesmøring for PortaMill tilfører sverdtuppen olje for å minske friksjonen og varmen i kjedet. Settet inkluderer flaske, flaskekurv, oljeslange med ventil og kobbermunnstykke. (Art. nr. PM02)

 

 

Ytterligere støtte for saging av lengre virke
Sett med stokkstøtte og stokkholder – PortaMill leveres standard med to stokkstøtter og to stokkholdere for kjapp fastklemming og sikker låsing. For saging av lange stokker trengs ekstra stokkstøtte/stokkholder tilgjengelig. Settet inkluderer en stokkstøtte og en stokkholder. (Art. nr. PM14-BUNKKIT)

 

"Kløyv det" med PortaMill

GI KJEDESAGBRUKET DITT EN FORDEL …
SPESIELLE FABRIKKONFIGURERTE KLØYVESAGKJEDER

Kjedesager bruker vanligvis til å felle trær og det vanlige kjedesagkjedet vi alle kjenner er spesielt utviklet for kapping.  Men saging av bord, i lengden langs fibrene i motsetning til å sage på tvers av fibrene som ved felling, innebærer andre problemstillinger.
 
Kløyvesagkjeder er spesielt slipt fra fabrikken for å kunne lage dimensjonerte bord og planker fra stokker ved å "kløyve" (skjære parallelt med trefibrene). Ved å utstyre kjedesagen din med et ordentlig kløyvesagkjede økes både ytelsen og utbyttet når du sager med kjedesagen og Norwoods PortaMill PM14 kjedesagbruk.

Spesifikasjoner og funksjoner:   

 • Norwoods kløyvesagkjede er bygd opp med et standard chassis og skjæredeler. Slipingen av skjæret er den eneste forskjellen fra et standard kjede.

 • Kjedet er laget av en stållegering som er mer holdbar både når det er kaldt og under normale værforhold. Norwoods kløyvesagkjeder er testet og er dokumentert å være 125 % tøffere ved minus 20° Fahrenheit og 20 % tøffere ved romtemperatur.

 • Norwood kløyvesagkjede er utstyrt med Oregons LubriLink™ hulrom i kjedeleddene som fungerer som reservoarer og reduserer oljetapet ved olje som drives ut fra kjedet av sentrifugalkreftene. Dette bidrar til å holde oljen i kjededelene når farten reduseres eller stopper og derved forbedrer kjedets ytelse samt bidrar til å forlenge kjedets levetid.

"Kløyv det" med PortaMill

Slik velger du det riktige kjedet for ditt bruk:
 
All informasjonen finnes på sagsverdet:

 1. Kjedetykkelse
 2. Sverdlengde
 3. Antall ledd
 4. Kjededeling (Norwood kløyvesagkjeder leveres bare i ,375” (3/8”) deling

All informasjonen finnes på sagsverdet

Norwood lagerfører følgende sagkjeder:

Kløyvesagkjede
Varenummer
Kløyvesagkjede (,050" x 18" x 66 lenker)
PM14-RC05X18
Kløyvesagkjede (,050" x 20" x 72 lenker)
PM14-RC05X20
Kløyvesagkjede (,050" x 24" x 84 lenker)
PM14-RC05X24
Kløyvesagkjede (,058" x 18" x 68 lenker)
PM14-RC58X18
Kløyvesagkjede (,058" x 20" x 72 lenker)
PM14-RC58X20
Kløyvesagkjede (,058" x 24" x 84 lenker)
PM14-RC58X24


 
Eller, vi kan spesialbestille følgende sagkjeder for deg:

Kløyvesagkjede
Varenummer
Kløyvesagkjede (,050" x 16" x 60 lenker) (Spesialbestilling)
PM14-RC05X16
Kløyvesagkjede (,050" x 28" x 91 lenker) (Spesialbestilling)
PM14-RC05X28
Kløyvesagkjede (,058" x 16" x 60 lenker) (Spesialbestilling)
PM14-RC58X16

Prisene omfatter ikke frakt eller avgifter (der slikt gjelder). Det kan ta opptil en måned å sende ut spesialsagkjeder; leveringstiden avhenger av hvor du bor.


YTELSESTIPS: Start hver sagbruksdag med flere nyslipte sagkjeder klare for hånden, så vel som kjedesagverktøyet ditt. Når du har disse viktige delene for hånden vil du spare tid som gir deg mer tid til å sage bord!


VIKTIG: Kun for kløyveskjæring. Ikke bruk disse sagkjedene til noen andre formål enn kløyving.  I alle tilfeller er jevnlig og presist bladvedlikehold kritisk for å kunne sage rett, jevnt trevirke og å forlenge sagkjedets levetid. Slip sagkjedet minst annenhver time. Følg alltid sikkerhetsanvisningene og instruksjonene som er anvist av produsenten av kjedesagen din. 

Beklager, det er ingen garanti på forbruksvarer som blader eller kjeder.

 

 

"Kløyv det" med PortaMill

GI KJEDESAGBRUKET DITT EN FORDEL …
SPESIELLE FABRIKKONFIGURERTE KLØYVESAGKJEDER

Kjedesager bruker vanligvis til å felle trær og det vanlige kjedesagkjedet vi alle kjenner er spesielt utviklet for kapping.  Men saging av bord, i lengden langs fibrene i motsetning til å sage på tvers av fibrene som ved felling, innebærer andre problemstillinger.
 
Kløyvesagkjeder er spesielt slipt fra fabrikken for å kunne lage dimensjonerte bord og planker fra stokker ved å "kløyve" (skjære parallelt med trefibrene). Ved å utstyre kjedesagen din med et ordentlig kløyvesagkjede økes både ytelsen og utbyttet når du sager med kjedesagen og Norwoods PortaMill PM14 kjedesagbruk.

Spesifikasjoner og funksjoner:   

 • Norwoods kløyvesagkjede er bygd opp med et standard chassis og skjæredeler. Slipingen av skjæret er den eneste forskjellen fra et standard kjede.

 • Kjedet er laget av en stållegering som er mer holdbar både når det er kaldt og under normale værforhold. Norwoods kløyvesagkjeder er testet og er dokumentert å være 125 % tøffere ved minus 20° Fahrenheit og 20 % tøffere ved romtemperatur.

 • Norwood kløyvesagkjede er utstyrt med Oregons LubriLink™ hulrom i kjedeleddene som fungerer som reservoarer og reduserer oljetapet ved olje som drives ut fra kjedet av sentrifugalkreftene. Dette bidrar til å holde oljen i kjededelene når farten reduseres eller stopper og derved forbedrer kjedets ytelse samt bidrar til å forlenge kjedets levetid.

"Kløyv det" med PortaMill

Slik velger du det riktige kjedet for ditt bruk:
 
All informasjonen finnes på sagsverdet:

 1. Kjedetykkelse
 2. Sverdlengde
 3. Antall ledd
 4. Kjededeling (Norwood kløyvesagkjeder leveres bare i ,375” (3/8”) deling

All informasjonen finnes på sagsverdet

Norwood lagerfører følgende sagkjeder:

Kløyvesagkjede
Varenummer
Kløyvesagkjede (,050" x 18" x 66 lenker)
PM14-RC05X18
Kløyvesagkjede (,050" x 20" x 72 lenker)
PM14-RC05X20
Kløyvesagkjede (,050" x 24" x 84 lenker)
PM14-RC05X24
Kløyvesagkjede (,058" x 18" x 68 lenker)
PM14-RC58X18
Kløyvesagkjede (,058" x 20" x 72 lenker)
PM14-RC58X20
Kløyvesagkjede (,058" x 24" x 84 lenker)
PM14-RC58X24


 
Eller, vi kan spesialbestille følgende sagkjeder for deg:

Kløyvesagkjede
Varenummer
Kløyvesagkjede (,050" x 16" x 60 lenker) (Spesialbestilling)
PM14-RC05X16
Kløyvesagkjede (,050" x 28" x 91 lenker) (Spesialbestilling)
PM14-RC05X28
Kløyvesagkjede (,058" x 16" x 60 lenker) (Spesialbestilling)
PM14-RC58X16

Prisene omfatter ikke frakt eller avgifter (der slikt gjelder). Det kan ta opptil en måned å sende ut spesialsagkjeder; leveringstiden avhenger av hvor du bor.


YTELSESTIPS: Start hver sagbruksdag med flere nyslipte sagkjeder klare for hånden, så vel som kjedesagverktøyet ditt. Når du har disse viktige delene for hånden vil du spare tid som gir deg mer tid til å sage bord!


VIKTIG: Kun for kløyveskjæring. Ikke bruk disse sagkjedene til noen andre formål enn kløyving.  I alle tilfeller er jevnlig og presist bladvedlikehold kritisk for å kunne sage rett, jevnt trevirke og å forlenge sagkjedets levetid. Slip sagkjedet minst annenhver time. Følg alltid sikkerhetsanvisningene og instruksjonene som er anvist av produsenten av kjedesagen din. 

Beklager, det er ingen garanti på forbruksvarer som blader eller kjeder.

 

 

TEKNISKE DATA

Det er lett å velge det sagbruket som er best egnet for deg! 

Nesten like sikkert som at sola står opp hver morgen er det at du kommer til å se deg om etter større sagbrukskapasitet og flere funksjoner. Du trenger et sagbruk som kan vokse med deg. Norwood tror på å gjøre noen sagbruk veldig bra og at du siden selv kan bestemme hvordan du vil utvikle sagbruket.
 

 

Virkningskapasiteter
Stokkdiameter (Maksimum): 
35 cm
Bladbredde (Maksimum): 
20 cm
Stokklengde (standard før forlengning): 
Avhengig av lengden på stigen
Motoralternativer
Drivlinje: 
Avhengig av størrelsen på din egen motorsag.
Vi anbefaler motorsag på over 50ccm, og best sagresultat får du med motorsag på over 60ccm.
Minimum .65cc for mellomstore stokker
Dimensjoner
Bladlengde (standard uten ekstra bladforlenginger): 
Avhengig av lengden på stigen Minimum .65cc for mellomstore stokker
Bladlengde: 
Best sagresultat med kløyvekjede.
Alternativt innstillingsdisplay: 
2», 1» og bruksskala
Manuelt Tilbehør
Bar Oiler Kit: 
Optional
Printer-friendly versionPrinter-friendly version
LUMBERPRO HD36 (MANUELL og...

Sag stokker av hardved eller bløtt treverk opp til 36” (90cm) i diameter, sag bord på opp til 28” (70cm) bredde og prosesser...

LumberMate LM29 (Manuell)

Sag stokker av hardved eller bløtt treverk opp til 29" (73cm) i diameter, sag bord på opp til 22" (55cm) bredde og prosesser...

PORTAMILL PM14

Konverter stokkene dine til verdifull trelast med kjedesagen din*, en stige og Norwood PortaMill. Dette er det perfekte sagbruket i...

LUMBERMAN MN26 (MANUELL)

Sag stokker i hardtre- og bløtt tre opp til 26” (65cm) i diameter, sag bord opptil 19” (49cm) bredde og ubegrenset lengde....

features