Home »

Norwood - Leder i mobil sagbruksteknologi


Norwood er den mest innovative produsenten av mobile sagbruk i verden.

Med mer enn 50 patenter, flere enn det totale antallet fra alle andre sagbruksselskaper i verden til sammen, er Norwood den dokumenterte globale lederen i mobil sagbruks innovasjon.

Norwood fortsetter å drive grensene for innovasjon for mobile sagbruk og fokuserer sin forskning og utvikling på teknologi som reduserer tiden det tar å sage en stokk til trelast. Ved å eliminere operatørfunksjonene og å øke kapasiteten er Norwood sagbrukene dramatisk mer produktive og lønnsomme enn noen andre.

 

Fargen oransje slik den gjelder for sagbruk, kantsager, slepeutstyr og tilknyttet utstyr er et registrert varemerke som tilhører Norwood Industries Inc. (“Norwood”) i flere rettskretser. Handelsnavnene Norwood®, LumberPro®, LumberMate®, LumberMan®, LumberLite®, PortaMill®, SkidMate®, BladeMate®, Sabretooth® og MultiMate® er registrerte varemerker som tilhører Norwood i flere rettskretser.
Funksjonelle elementer og designelementer i Norwood sagbruk og stokkhåndteringsutstyr er beskyttet av registrerte patenter og omsøkte patenter i flere rettskretser.

 

 

features