Startsida »

Norwood - Ledare inom branschen när det gäller transportabel sågverksteknik

Norwood är det mest innovativa portabla sågverksföretaget i världen.

Med över 50 paten, mer än alla sågverksföretag runt hela världen sammanlagt, är Norwood bevisligen det globalt ledande företaget för transportabla sågverk när det gäller innovation.

Produktivitet – Norwood fortsätter att flytta fram gränserna för innovation inom transportabla sågverk och fokuserar sin forskning inom och utveckling av teknik för att minska den tid det tar att såga en stock till virke.  Genom att eliminera funktioner och öka kapaciteten är Norwood’s sågverk dramatiskt mer produktiva och lönsamma än något annat sågverk.

 

Den orangea färgen, i de fall den relaterar till sågverk, kantskärare, släpare och motsvarande utrustning, är ett registrerat varumärke som ägs av Norwood Industries Inc. (”Norwood”) i flera länder. Varumärkena Norwood®, LumberPro®, LumberMate®, LumberMan®, LumberLite®, PortaMill®, SkidMate®, BladeMate®, Sabretooth® och MultiMate® är registrerade varumärken som ägs av Norwood i flera länder.
Funktionella element och designelement hos Norwoods utrustning för sågverk och stockhantering skyddas av registrerade patent och patentansökningar i flera länder
.

 

 

 

features