Käyttöehdot

Tämän verkkosivuston ("verkkosivusto" tai "tämä sivusto") käyttöön sovelletaan seuraavia ehtoja sekä kaikki soveltuvia lakeja. Käyttämällä tätä sivustoa hyväksyt seuraavat ehdot rajoituksetta ja edellytyksettä. Norwood Industries Inc. ja Norwood Sawmills USA Inc. (yhteisesti jäljempänä “Norwood Sahalaitokset”) pidättävät oikeuden näiden ehtojen muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta. Kyseiset muutokset tulevat voimaan välittömästi niiden julkaisuhetkellä. Hyväksyt lukevasi nämä ehdot säännöllisesti muutoksien varalta ja jatkaessasi tämän sivuston käyttöä hyväksyt kaikki ehtojen mahdolliset muutokset. 

Käyttörajoitukset

Tämän verkkosivuston sisältö, sen tekstit ja kuvat sekä niiden ulkoasu mukaan lukien, niihin kuitenkaan rajoittumatta, on Norwood Sahalaitoksien omaisuutta ja ne on suojattu tekijänoikeuksin, tavaramerkein sekä muilla immateriaalioikeuksilla. Verkkosivuston käytön tai sen kautta sinulle ei myönnetä mitään oikeuksia verkkosivustoon tai sen sisältöön (omistusoikeudet mukaan lukien), ja mitään tämän sivuston sisältöä ei voida tulkita antavan epäsuoraan, estoppel-periaatteella tai millään muulla tavalla lisenssiä tai oikeutta tekijänoikeuksiin, patenttiin, tavaramerkkiin tai muuhun Norwood Sahalaitoksen tai kolmansien osapuolten omistusoikeuteen. Tämän sivuston kautta saadut tai käytettävissä olevat sisällöt, mukaan lukien graafiset kuvat, audio, video, html-koodi, painikkeet ja tekstit, niihin kuitenkaan rajoittumatta, voidaan näyttää, ladata tai tulostaa vain henkilökohtaiseen ei-kaupalliseen käyttöön edellyttäen, ettei siihen tehdä muutoksia ja että tämän sivun alaosassa oleva tekijänoikeushuomautus on selvästi näkyvillä kaikissa kopioissa. Tätä sivustoa käyttämällä hyväksyt, ettei tämän sivuston kautta saatua sisältöä voida tuottaa uudelleen, välittää eteenpäin, jakaa, levittää, myydä, julkaista, lähettää tai panna kiertämään millekään taholle ilman Norwood Sahalaitoksen nimenomaista kirjallista ennakkolupaa. Tämän sivuston sisältöä ei saa julkaista uutisryhmiin, postituslistoihin, sosiaalisen median verkkosivustoille tai muihin vastaaviin ohjelmiin tai sivustoihin ilman Norwood Sahalaitoksen nimenomaista kirjallista ennakkolupaa. Tällä verkkosivustolla kuvatut ohjelmat, julkaisut, mallit, tuotteet, prosessit, ohjelmistot, teknologia, tiedot, tuntemus tai ideat voivat olla suojattu muilla oikeuksilla, mukaan lukien muut immateriaalioikeudet, jotka muut tahot omistavat ja joihin tämä ei myönnä lisenssiä.

Takuun vastuunvapauslauseke ja vastuun rajoitus

Tämä verkkosivusto antaa yleistietoa tietystä aiheesta tai aiheista, se ei käsittele kyseisiä aiheita kokonaisvaltaisesti.

Nämä ehdot eivät edellytä ostamaan tai hankkimaan muutoin Norwood Sahalaitoksien tuotteita tai palveluita ja verkkosivuston käytössä on käytettävä omaa harkintaa, mukaan lukien sisällön käyttö päätöksien tekemiseen tai tuotteiden ja palveluiden hankintaan tai muihin tapahtumiin. Mikään näiden ehtojen kohta ei kiellä tai rajoita Norwood Sahalaitoksia tarjoamasta kaupallisesti tuotteita tai palveluita, ja Norwood Sahalaitokset voivat muuttaa kyseisiä tuotteita ja palveluita tai lopettaa niiden tarjonnan milloin tahansa.

Tämän sivuston sisältö tarjotaan "sellaisenaan" ja Norwood Sahalaitokset eivät myönnä mitään suoria tai välillisiä takuita tähän verkkosivustoon tai muuhun tältä sivustolta saatavilla olevaan sivustoon, tietoihin, palveluun tai tuotteeseen liittyen, mukaan lukien seuraavia koskevat takuut, niihin kuitenkaan rajoittumatta: tarkkuus; täydellisuus tai ajankohtaisuus; kaupattavuus; loukkaamattomuus tai sopivuus tiettyyn tarkoitukseen; suojautuminen viruksilta, madoilta, troijalaisilta jne. tämän sivuston käyttämisen aikana; tämän verkkosivuston virheettömyys tai tiettyjen suorituskyky- tai laatuvaatimusten täyttyminen.

Tämän verkkosivuston ja kaikkien sen sisältämien tietojen käyttö on käyttäjän omalla vastuulla. Käyttäjä ottaa yksinomaisen vastuun tämän verkkosivuston ja sen sisältämien tietojen käytöstä sekä siitä aiheutuvan menetyksen riskin. Norwood Sahalaitokset tai sen virkailijat, johtajat, työntekijät, edustajat, agentit tai jälleenmyyjät eivät ota sinuun tai muuhun henkilöön nähden vastuuta menetyksistä tai henkilövahingoista, jotka johtuvat suoraan tai epäsuoraan tämän sivuston käytöstä tai kyvyttömyydestä käyttää sitä, sen sisältämistä tai sitä kautta saatavilla olevista tiedoista, johtuivat ne sitten kokonaan tai osittain sen tai niiden laiminlyönnistä tai sen tai niiden hallinnan ulkopuolisista vikatapahtumista tämän sivuston tai sen kautta saatavilla olevien tietojen hankintaa, kokoamista, tulkintaa, raportointia, toimitusta tai tarjoamista koskien. Norwood Sahalaitokset tai sen tytäryhtiöt, tai sen tai niiden virkailijat, johtajat, työntekijät, edustajat, agentit, jälleenmyyjät tai lisenssin antajat eivät koskaan ota vastuuta mistään päätöksistä tai toimista, joihin ryhdyt tai jokin muu taho ryhtyy tämän sivuston sisällön pohjalta. Norwood Sahalaitokset ja sen liikekumppanit, ja sen ja niiden virkailijat, johtajat, työntekijät, edustajat, agentit, jälleenmyyjät ja lisenssin antajat eivät ota sinuun tai muuhun henkilöön nähden vastuuta vahingoista (mukaan lukien rajoituksetta seuraamukselliset, erityiset, satunnaiset, välilliset, rangaistavat tai vastaavat vahingot), tapahtuivat ne sitten sopimuksenalaisena, vahingossa (laiminlyönnit mukaan lukien), säädöksien tai muun oikeudellisen periaatteen alaisena, vaikka vastaavien vahinkojen mahdollisuudesta olisi ilmoitettu. Tässä määritetyt rajoitukset ovat voimassa, vaikka sen oleellisen tarkoituksen mukaiset rajoitetut korjaavat keinot epäonnistuisivat.

Käännökset

Jotkin tämän verkkosivuston osat ovat saatavilla eri kielillä. Tämän verkkosivuston muut kuin englanninkieliset tekstit ovat käännöksiä. Norwood Sahalaitokset eivät takaa kyseisten käännösten tarkkuutta tai täydellisyyttä, olivat ne sitten henkilöiden tai tietokoneen tekemiä. Tällä sivulla annetut kaikki ehdot soveltuvat tämän sivuston käännettyihin versioihin.

Kolmannen osapuolen linkit

Jotkin tällä sivustolla olevat linkit ohjautuvat kolmansien osapuolten ylläpitämiin tietoihin tai resursseihin, joita Norwood Sahalaitokset eivät hallitse, mukaan lukien rajoituksetta kansainvälisten jälleenmyyjiemme verkkosivustot. Norwood Sahalaitokset eivät arvioi tai takaa suoraan tai välillisesti kyseisten sivustojen, tietojen tai resurssien tarkkuutta tai muuta ominaisuutta. Linkki toiselle sivustolle tai toiseen palveluun ei merkitse, että Norwood Sahalaitokset suosittelisi linkkiin yhdistettyä sivustoa tai palvelua, vaikka se sisältäisi Norwood Sahalaitoksien logon. Tähän sivustoon linkitettyjen sivustojen tai palvelujen tarjoamien tietojen käyttö on omalla vastuullasi. Mikäli ristiriitoja tai vaateita ilmenee linkitettyyn sivustoon liittyen, vapautat Norwood Sahalaitokset ja sen johtajat, virkailijat, työntekijät, agentit ja sopimuskumppanit vastuusta kaikissa ristiriidoissa ja vaateissa. Jos asut Kaliforniassa, luovut Kalifornian siviililain kohdasta §1542. Sinulla ei ole oikeutta luoda mihinkään verkkosivustoon linkkiä Norwood Sahalaitoksien verkkosivustolle ilman Norwood Sahalaitoksien kirjallista ennakkolupaa.

Verkkosivuston käyttö

Osana tämän verkkosivuston käyttöoikeutta hyväksyt vastuusi noudattaa tarkoin sen lainkäyttöalueen lainsäädäntöä, jossa käytät tätä sivustoa, sekä käyttäväsi tämän sivuston sisältöä kyseisen lainsäädännön mukaisesti. Hyväksyt lisäksi noudattavasi muiden lainkäyttöalueiden lainsäädäntöä, joka voi mahdollisesti soveltua sinuun ja joka säätelee tietojen/datan/asiantuntemuksen tuontia/vientiä.

Käyttäessäsi tätä sivustoa ja lähettäessäsi tietoja, olivat ne sitten henkilökohtaisia tai muita tietoja, hyväksyt tietäväsi, että Internet on maailmanlaajuinen tietokoneiden verkosto, Norwood Sahalaitoksille lähettämäsi tiedot välitetään Norwood Sahalaitoksille kolmansien osapuolten tietokoneiden kautta, Norwood Sahalaitokset eivät ota vastuuta tietojesi väärinkäytöstä tai niihin liittyvän suojan rikkomisesta kolmansien osapuolten toimesta, oli se tahallista tai tahotonta, ja etteivät Norwood Sahalaitokset ota vastuuta tietojesi väärinkäytöstä kolmannen osapuolen toimesta. Norwood Sahalaitokset eivät takaa, että Norwood Sahalaitokset tunnistaisi tai ratkaisisi ilmoitettuja ongelmia tähän sivustoon tai sen käyttöön liittyen, vaikka Norwood Sahalaitokset päättäisi tutkia ilmoitetun ongelman syyn tai sisällön.

Edellä mainittua rajoittamatta käyttäessäsi tätä verkkosivustoa hyväksyt, ettet:

 • rajoita, estä tai häiritse tämän verkkosivuston vapaata käyttöä muiden osapuolten toimesta
 • käytä mitään laitetta, ohjelmistoa tai tekniikkaa tämän verkkosivuston tai minkään Norwood Sahalaitoksien palvelimen tai palvelinjärjestelmän poistamiseksi käytöstä, vahingoittamiseksi, ylikuormittamiseksi tai heikentämiseksi, tai häiritseväsi muutoin tämän verkkosivuston tai minkään Norwood Sahalaitoksien palvelimen tai palvelinjärjestelmän virheetöntä toimintaa
 • käytä mitään laitetta, ohjelmistoa tai tekniikkaa minkään järjestelmän, datan tai henkilötietojen sieppaamiseen verkkosivustolta
 • salaa verkkosivuston kautta välitettyjen tietojen alkuperää
 • käytä mitään verkkosivuston kautta saatavilla olevaa ohjelmistoa, sisältöä tai tietoa tavalla, jota Norwood Sahalaitokset ei ole nimenomaan sallinut
 • hyödynnä mitään sisältöä millään tavalla kaupallisesti tai sisällytä mitään sisältöä tietojenhakujärjestelmään, oli kyseessä sitten sähköinen tai mekaaninen järjestelmä, elleivät nämä käyttöehdot sitä salli nimenomaan
 • julkaise, toimita tai välitä tälle verkkosivustolle tai tällä verkkosivustolla tietoja tai ohjelmistoja, jotka muodostavat tai sisältävät viruksia, virheitä, matoja, troijalaisia tai muita haitallisia tai häiritseviä elementtejä
 • pura, muunna, hajota osiin, välitä, näytä tai pura osiin mitään tämän verkkosivuston sisältöä
 • julkaise tai välitä tälle sivustolle laitonta, häiritsevää, loukkaavaa, herjaavaa, häpäisevää, säädytöntä tai muutoin vastanmielistä tai haitallista tietoa, materiaalia tai kommentteja
 • käytä mitään laitetta tai teknologiaa toistuvien automatisoitujen yritysten suorittamiseksi verkkosivuston salasanalla suojattuihin osiin pääsemiseksi
 • käytä muuta kuin omaa henkilöllisyyttäsi tai liikekumppanuuttasi tai esitä omaa henkilöllisyyttäsi tai liikekumppanuuttasi virheellisesti
 • lähetä sähköpostiviestejä massapostituksella (ns. "roskapostien lähetys") Norwood Sahalaitoksille tai sen työntekijöille, sopimuskumppaneille tai kolmansille osapuolille
 • käytä sisältöä suoraan tai välillisesti millään tavalla, joka halventaisi tai muutoin vahingoittaisi Norwood Sahalaitoksien hyvää mainetta ja/tai sisältöä, koska tunnustat sisällön saaneen arvokkaan toissijaisen merkityksen ja julkisen arvon 
 • suorita toimenpiteitä, jotka kuormittavat Norwood Sahalaitoksien infrastruktuuria kohtuuttomasti tai suhteettomasti yksinomaan Norwood Sahalaitoksien määritysten mukaan
 • toimita mitään tämän verkkosivuston sisältöä uudelleen "kehystyksen", hyperlinkkien tai muiden tekniikoiden avulla tai käsittele sitä ilman Norwood Sahalaitoksien nimenomaista kirjallista lupaa.

Hyväksyt puolustavasi ja suojaavasi Norwood Sahalaitoksia ja muita toimittajia kaikilta vastuilta, vaatimuksilta, vahingoilta, kuluilta tai muilta maksuilta (mukaan lukien asianajokulut, kulut, maksut ja asiantuntijatodistajien palkkiot), jotka johtuvat suoraan tai välillisesti (i) näiden käyttöehtojen rikkomisestasi, tai (ii) tämän verkkosivuston käytöstäsi, ja hyväksyt korvaavasi ne Norwood Sahalaitoksille.

Tietojen lähetys

Käyttäessäsi tätä verkkosivustoa tunnustat, että Norwood Sahalaitoksilla on oikeus, mutta ei velvoitetta, tarkkailla tätä verkkosivustoa ja paljastaa kaikki verkkosivuston käyttöön vaaditut tiedot Norwood Sahalaitoksien, sen liikekumppanien, tytäryhtiöiden, lisenssin antajien ja asiakkaiden suojelemiseksi sekä lakisääteisten velvoitteiden tai valtion viranomaisten pyyntöjen täyttämiseksi. Norwood Sahalaitokset pidättävät oikeuden kieltäytyä julkaisemasta tai poistaa tietoja osittain tai kokonaan verkkosivustolla mistä tahansa syystä. Norwood Sahalaitokset pidättävät myös oikeuden estää käyttäjiä käyttämästä tätä verkkosivustoa tai vastaavia palveluja tai sisältöä, kun yksinomaan Norwood Sahalaitoksien oman harkinnan mukaan käyttäjä rikkoo näitä käyttöehtoja (käyttäjälle ei välttämättä ilmoiteta estämisestä). Takaat, että kaikki tämän verkkosivuston kautta Norwood Sahalaitoksille välittäväsi tiedot (muut kuin henkilötiedot, jotka käsitellään alla) eivät riko, käytä väärin tai loukkaa immateriaalioikeuksia tai soveltuvaa lainsäädäntöä.

Norwood Sahalaitokset eivät halua saada ei-toivottuja ideoita tämän verkkosivuston kautta. Kun Norwood Sahalaitoksien ja sinun välillä ei ole allekirjoitettua ja selkeästi määritettyä liikekumppanuutta, lähetetyt ideat tai tiedot käsitellään ei-luottamuksellisina ja ilman patenttioikeutta olevina ja kyseisten ideoiden ja tietojen käyttö tapahtuu yksinomaan Norwood Sahalaitoksien harkinnan mukaan rajoituksetta ja edellytyksettä. Norwood Sahalaitokset pidättävät oikeuden kyseisten tietojen käyttöön millä tahansa tapaa ilman korvaus- tai tilitysvelvoitetta sinua kohtaan. Takaat, että sinulla on lailliset oikeudet kyseisten tietojen lähettämiseen ja hyväksyt välttäväsi tietojen lähettämistä, jos sinulla ei ole siihen laillista oikeutta. Lähettäessäsi kyseisiä tietoja myönnät Norwood Sahalaitoksille rajoittamattoman, peruuttamattoman, maailmanlaajuisen, siirrettävän, rojaltivapaan oikeuden käyttää, suorittaa, näyttää, muuttaa, kopioida, tuottaa uudelleen, jakaa, hyödyntää, alilisensoida (useiden tasojen kautta), välittää kyseisiä tietoja ja valmistaa niistä johdannaisteoksia, kaikki taustalla olevat ideat, konseptit ja asiantuntemukset mukaan lukien. Norwood Sahalaitokset hyväksyy käyttävänsä sinulta saamiaan tietoja sen tietosuojalausunnon (jos olemassa) mukaisesti koskien käyttäjätietoja, joista henkilöllisyys on tunnistettavissa. 

Sekalaiset

Norwood Sahalaitokset pidättävät oikeuden tuotteiden tai palvelujen tarjoamisen rajoittamiseen kenelle tahansa ja millä tahansa maantieteellisellä alueella tai lainkäyttöalueella oman harkintansa mukaisesti tai lain vaatiessa. Norwood Sahalaitokset voi yksinomaan oman harkintansa mukaisesti lisätä, poistaa tai muuttaa tämän verkkosivuston sisältöä (mukaan lukien kaikkia tuotteita, palveluita ja tarjoamaa koskevat tiedot verkkosivustolla) milloin tahansa ilmoittamatta siitä sinulle erikseen. Hyväksyt, etteivät Norwood Sahalaitokset ole velvollisia päivittämään tätä verkkosivustoa, ja että tämän verkkosivuston tiedot voivat olla vanhentuneet.

Hyväksyt, että näitä ehtoja rikkoessasi aiheutat peruuttamatonta haittaa Norwood Sahalaitoksille ja sen liikekumppaneille, ja että oikeuskeino on riittämätön. Täten kaikkien muiden oikeudellisten ja kohtuullisten keinojen lisäksi Norwood Sahalaitoksilla ja sen liikekumppaneilla on oikeus vaadittuun kieltomääräykseen näiden ehtojen rikkomisen vuoksi. Mahdolliset kanteet tulee kummankin osapuolen kohdalla tehdä yhden (1) vuoden kuluessa kanteeseen liittyvästä verkkosivuston käytöstä, tai yhden (1) vuoden kuluessa näiden käyttöehtojen rikkomuksen tai loukkaamisen havaitsemisesta, jos kyseistä rikkomusta tai loukkausta ei voitu kohtuullisesti saada selville ennen kyseistä aikaa, tai siitä luovutaan tai se estetään ikuisesti.

Mikäli jokin soveltuvan lainkäyttöalueen tuomioistuin katsoo jonkin näiden käyttöehtojen ehdon olevan toimeenpanokelvoton, kyseisiä ehtoja rajoitetaan tai ne poistetaan vähimmäisvaatimuksen mukaisesti niin, että nämä käyttöehdot jäämät muutoin voimaan ja ovat täytäntöönpanokelpoisia. Nämä käyttöehdot muodostavat täydellisen ja ainoan sopimuksen Norwood Sahalaitoksien ja sinun välille kyseisestä aiheesta, ja ne on tarkoitettu täydelliseksi ja ehdottomaksi sopimukseksi osapuolten välille. Tätä aihetta koskien, nämä käyttöehdot nimenomaan syrjäyttävät, peruuttavat ja korvaavat kaikki osapuolten välillä olevat aikaisemmat kirjalliset sopimukset, esitykset, ymmärrykset ja takuut (yhteisesti "ymmärrykset") sekä kaikki samanaikaiset tai aikaisemmat suulliset ymmärrykset. Käyttäessäsi verkkosivustoa hyväksyt nämä käyttöehdot varauksetta riippumatta siitä, oletko lukenut nämä käyttöehdot ennen verkkosivuston käyttämistä. Nämä käyttöehdot ja kaikki verkkosivuston käyttöön liittyvät tiedot ovat asianmukaisesti todennettuja asiakirjoja ja niitä voidaan käyttää todisteena joko Norwood Sahalaitoksien tai sinun toimesta.

Norwood Sahalaitokset voivat milloin tahansa ja mistä tahansa syystä mitätöidä tämän verkkosivuston tai sisällön käyttöluvan tai verkkosivuston käyttöoikeudet yksinomaisen ja ehdottoman harkintansa mukaisesti (syystä tai ilman syytä) eikä siitä välttämättä ilmoiteta, vaikka muiden käyttäjien käyttölupa ja -oikeudet olisivat edelleen voimassa. Edellä mainittua kohtaa rajoittamatta Norwood Sahalaitokset voivat keskeyttää tai pysäyttää tämän verkkosivuston käyttölupasi, jos näitä käyttöehtoja rikotaan ja mahdollista rikkomusta tutkitaan. Jos näiden käyttöehtojen muodostama sopimus päättyy, hyväksyt lopettavasi tämän verkkosivuston käytön kokonaan ja palauttavasi tai tuhoavasi Norwood Sahalaitoksien pyynnöstä kaikki hallussasi olevat verkkosivustoa koskevat tiedot sekä niiden kopiot niin, etteivät ne ole enää sinun käytettävissä. Kaikki näiden käyttöehtojen kohdat, jotka voivat kohtuullisesti jäädä voimaan, jäävät voimaan niiden erääntymisestä tai päättymisestä huolimatta. Näiden käyttöehtojen erääntyminen tai päättyminen ei vapauta sinua velvoitteesta maksaa Norwood Sahalaitoksille maksuja, jotka ovat kertyneet ja tulleet maksettavaksi ennen erääntymis- tai päättymispäivämäärää. 

Näihin käyttöehtoihin liittyvää osuutta ei saa antaa tai siirtää sulautumisen, jaon, lakimääräyksen tai muun avulla ilman Norwood Sahalaitoksien valtuutetun pääjohtajan kirjallista ennakkolupaa. Norwood Sahalaitoksilla on oikeus siirtää, antaa alihankkijoille tai muutoin jakaa Norwood Sahalaitoksien oikeuksia ja velvoitteita tämän sopimuksen piirissä ilmoittamatta siitä sinulle tai ilman lupaasi. Minkään sellaisen oikeuden tai keinon viive tai toimeenpanon laiminlyönti, jonka Norwood Sahalaitokset omistavat sinun rikkomuksen tai laiminlyönnin vuoksi, ei heikennä kyseistä oikeutta tai keinoa eikä se merkitse luopumista rikkomuksen tai laiminlyönnin antamista oikeuksista, ellei Norwood Sahalaitoksien valtuutettu pääjohtaja nimenomaan ilmoita siitä kirjallisesti. Kaikki artiklat ja kohtien otsikot, tai todistuskappaleiden nimet, ovat ainoastaan viitteellisiä ja ne annetaan tiedoksi, niitä ei huomioida tulkitessa käyttöehtoja. Sinä ja Norwood Sahalaitokset ovat itsenäisiä sopimuskumppaneita ja nämä käyttöehdot eivät luo tai muodosta agentti-, kumppanuus-, yhteisyritys-, työntekijä/työnantaja- tai franchise-antaja/yrittäjä-suhdetta. Jos nämä käyttöehdot ovat ristiriidassa muuhun sinun ja Norwood Sahalaitoksien väliseen sopimukseen nähden verkkosivustoa koskien, muun sopimuksen ehdot ovat voimassa ensisijaisesti. Joko sinun tai Norwood Sahalaitoksien velvoitteet näiden käyttöehtojen piirissä (muut kuin maksuvelvoitteet) peruutetaan siinä määrin, kun osapuoli on estynyt tai rajoittunut toteuttamaan velvoitteitaan ylivoimaisen esteen, tulipalon, myrskyjen, onnettomuuksien, hallituksen määräyksien tai minkä tahansa sellaisen muun syyn vuoksi, joka on kyseessä olevan tahon kohtuullisen hallinnan ulkopuolella. Soveltuvien lakien mukaisesti nämä käyttöehdot eivät muodosta mitään edunsaajan oikeuksia kolmansille osapuolille.

Tavaramerkkitiedot

"Norwood " ja Norwood Sahalaitoksien logot, tuotteet sekä tuotenimet ovat Norwood Industriesin palvelumerkkejä. Kaikki muut tällä sivustolla olevat tavaramerkit tai palvelumerkit ovat vastaavien omistajien omaisuutta. Mikään tämän sivuston sisältö ei anna käyttöoikeutta tai lisenssiä tällä verkkosivustolla olevien tavaramerkkien käyttöön epäsuoraan, estoppel-periaatteella tai millään muulla tavalla. Tällä verkkosivustolla olevien tavaramerkkien tai niihin liittyvän sisällön väärinkäyttö on kiellettyä.