Retningslinjer for personvern

Disse retningslinjene for personvern beskriver vilkårene for vårt ansvar for ditt personvern. De inneholder informasjon om hvilke data som vi (Norwood Industries Inc. & Norwood Sawmills U.S.A. Inc. kollektivt kalt Norwood Sawmills) oppbevarer, hvordan den behandles, hva den brukes til og hvordan du får tilgang til dine egne data og velge bort markedsføringsaktiviteter.

Spørsmål knyttet til personvern kan adresseres til [email protected], og rettes til Digital Marketing Manager.

Sammendrag av retningslinjene

Norwood samler inn, behandler og lagrer forbrukerdata. Personlig identifiserbar informasjon samles inn på flere måter gjennom bruken av nettstedet (beskrevet i detalj under) der det er nødvendig for å yte tjenesten (i tilfelle av en ordre eller en forespørsel) eller for kommunikasjonsformål knyttet til markedsføring med samtykke fra brukeren.

Personer eller parter som dekkes

Disse retningslinjene for personvern har som mål å dekke alle besøkende til dette nettstedet, alle abonnenter på lister eller nyhetsbrev, alle medlemmer eller tilknyttede parter, og alle kunder. Personer som besøker eller ser dette nettstedet, enten med forsett eller tilfeldig, om de er oppfordret eller ikke, beskrives her som “Besøkende” og er parter til disse retningslinjene for personvern. Abonnenter på lister eller nyhetsbrev kalles “Abonnenter” i dette dokumentet og er parter til disse retningslinjene for personvern. Personer som blir med i en organisasjon eller markedsføringstiltak (det vil si “tilknyttede parter”) som støttes av dette nettstedet kalles “Medlemmer” i dette dokumentet og dekkes av disse retningslinjene for personvern. Endelig kalles alle som bestiller, forsøker å bestille eller som mottar et produkt som er solgt (mottakere) eller som er annonsert på eller levert fra dette nettstedet, selv gratis, “Kunder” i dette dokumentet og dekkes av disse retningslinjene for personvern ikke bare ved passiv aksept, men i kraft av kjøpsavtalen. Dette nettstedet, dets agenter, eiere, drivere og ansatte kalles kollektivt i dette dokumentet “Nettstedet”, “Nettsiden” og/eller “Selger”.

Personer som er ekskludert fra dette nettstedet er likevel dekket

I tilfelle av at en person er ekskludert fra dette nettstedet på grunn av vilkårene for bruk eller på grunn av at vi nekter å yte tjenester fra nettstedet, som likevel ulovlig besøker nettstedet, er likevel underlagt vilkårene i disse retningslinjene for personvern og bryter vilkårene for bruk.

Se på og/eller bruk og/eller kommunikasjon tolkes som aksept av vilkårene for disse retningslinjene

Aksept av vilkårene i disse retningslinjene for personvern er en del av den vurderingen som kreves for din rett til å besøke nettstedet. Hvis du ikke aksepterer disse vilkårene har du ingen rett til å besøke dette nettstedet.

Om den personlige informasjonen dette nettstedet samler inn og hvordan den brukes

Dette nettstedet samler rutinemessig inn informasjon om sine besøkende, abonnenter, medlemmer og kunder. Denne informasjonen innhentes på mange måter, som for eksempel:

Informasjon om besøkende, abonnenter, medlemmer, kunder som er innhentet under “registrering”

Registrering betyr at den besøkende, abonnenten, medlemmet eller kunden tar aktive, positive steg for å kommunisere informasjon til dette nettstedet. Dette kan omfatte sider eller “pop-ups” der du registrerer deg for nyhetsbrev eller abonnerer på en postliste; det kan omfatte deltakelse i besøksundersøkelser; det kan omfatte forespørsler om informasjon fra et nettsted via e-post, post eller kurér; det kan være fra deltakelse i et tilknyttet program eller andre medlemsorganisasjoner, betalt eller ubetalt; det kan være fra en bestilling av et produkt; det kan være at du er med i et tilknyttet forum. Data som samles inn gjennom registrering på nettstedet omfatter fullstendig navn, adresse, e-postadresse og telefonnummer.

Det kan hende at du av og til må oppgi kredittkortinformasjon til Norwood Sawmills via faks eller skjema i stedet for en vanlig sikker kjøpsprosess. Denne informasjonen blir oppbevart under de høyest sikkerhetsnivåer og bli aldri avslørt til noen bortsett fra leverandøren av kjøpsløsningen eller for å kommunisere med kunden.

Bestilling online

Bestilling online via SSL-kryptert kommunikasjon levert av e-kjøpsløsninger støttet av selskaper som Visa og Master Card gir informasjon til nettstedet, men oppgir ikke fullstendige kredittkortnummer. I prosessen knyttet til bestilling online oppgir kunden navn, adresse, poststed, stat, e-postadresse, telefonnummer CVV2 (på baksiden av kortet) nummer og i noen tilfeller et medlemspassord. Du bør vurdere all denne informasjonen som er tilgjengelig for nettstedet. Denne informasjonen brukes for å levere produktet, men i henhold til kjøpsavtalen godkjenner du også at dette kan brukes for generelle kontaktformål.

E-postforespørsler ved besøk

Besøkende på nettstedet som ønsker å kommunisere med nettstedet gjør det på grunnlag av to betingelser: en, de gir sin tillatelse til kontakt via nettstedet; to, de må underlegge seg “innsendings”-bestemmelsene i vilkårene for bruk, kjøpsavtalen eller disse retningslinjene for personvern.

E-poster eller produktvitnesbyrd fra kunder

Hvis du er kunde og sender en e-post til nettstedet, eller hvis du kommuniserer med nettstedet med telefon eller post, samler nettstedet inn informasjon om din kommunikasjon og ved å kommunisere med nettstedet gir du tillatelse til innsamling, arkivering, gjenfinning og annen bruk av informasjonen som er samlet inn slik nettstedet finner det hensiktsmessig.

All kommunikasjon som, etter nettstedets eget skjønn, anser å være et produktvitnesbyrd, kan bli publisert for kommersielle formål.

Informasjon som innhentes ved at en besøkende samhandler med nettstedet

Informasjonskapsler (cookies) brukes på dette nettstedet for å samle inn informasjon om sidene brukeren besøker. De besøkende må anta at når hun/han  bruker nettstedet (1) vil det bli samlet inn informasjon, (2) vil det bli plassert ut informasjonskapsler på harddisken. Denne informasjonen er vanligvis ikke av personlig art, men den kan bidra til å definere dine vaner og produktpreferanser selv om nettstedet kan eller ikke ha noen idé om hvem du er.

Informasjonskapsler (cookies) er nettsjargong for små datakoder som legges inn på harddisken din. Nettstedene bruker dette for å holde deg “innlogget”, for å spore søkekriterier, å overvåke bruk, å passordbeskytte bruken av nettstedet eller bruken av produkter solgt på nettstedet. Informasjonskapsler kan også brukes til å innhente informasjon om PC-konfigurasjonen din eller din bruk av PC-en.

Ved å bruke dette nettstedet gir du uttrykkelig tillatelse til å bruke informasjonskapsler og å bruke informasjonen som samles inn ved bruken av dem til fordel for deg. Du gir også tillatelse til å samle inn, arkivere, gjenfinne og bruke all informasjon som er samlet inn for produktdesign, produkttilbud til deg, og generell kommersiell kontakt fra dette nettstedet eller joint venture partnere, tilknyttede selskaper og markedsføringsorganisasjoner.

Informasjon innhentet fra forespørsler om kataloger, tilbud eller påmelding til e-postlister

Når en forbruker sender inn en forespørsel om en katalog, et tilbud eller melder seg på en e-postliste eller blir med i et forum, kan opplysningene som samles inn omfatte fullstendig navn, e-post, telefonnummer, postadresse og forretningsnavn.

Hvordan blir informasjonen kan bli brukt

Dataene som samles inn på grunnlag av din bruk av nettstedet vil bli brukt til markedsføringsformål, inkludert, men ikke begrenset til personliggjøring av innhold, e-postmarkedsføring (bare når dette er valgt), og ulike former for annonsering.

I regioner utenfor Nord-Amerika vil data som er innhentet gjennom forespørsler om tilbud eller katalog, eller e-postforespørsler, bli delt med Norwood Sawmills sine forhandlere som er ansvarlig for området forespørselen kom fra.

I Nord-Amerika vil data som er innhentet på grunnlag av en forespørsel om katalog bli delt med et distribusjonsselskap som distribuerer kataloger.

Slik velger du bort

Hvis du har meldt deg på Norwood Sawmills sin e-postliste kan du velge bort på alle meldinger du mottar ved å klikke på avmeldingsknappen (unsubscribe) nederst i e-posten. Hvis du vil velge bort markedsførings (annonser) fra Norwood Sawmills, ber vi deg sende en e-post med din forespørsel til [email protected] Attn: Digital Marketing Manager. Vi vil ikke kunne forhindre at det blir plassert informasjonskapsler på harddisken din, men vi vil ikke målrette annonsering til deg hvis du har valgt bort annonseringen.

Informasjon som ikke deles

Kredittkortinformasjon eller annen økonomisk informasjon er vanligvis ikke kjent for nettstedet. Men hvis det skulle bli kjent vil slik informasjon aldri bli avslørt til noen bortsett fra for å prosesseringsmyndigheter eller andre myndighetsorganer. Men leverandøren av slim informasjon gir uttrykkelig tillatelse til dette nettstedet eller dennes agenter å bruke den i forbindelse med etterforskning av svindel eller for rettstvister.

Oppbevaring av data

Vi beholder data fra våre kunder så lenge de er kunder, for å kunne yte dem service.

Vi beholder data som er innhentet på grunnlag av forespørsler om katalog eller tilbud i en periode på ti år fra det tidspunktet opplysningene ble opprinnelig innhentet. I tilfeller som gjelder e-postmarkedsføring vil vi be deg om å velge på nytt før vi renser dataene dine.

Oppslagstavler og offentlige forum

Besøkende, abonnenter, medlemmer eller kunder som bruker oppslagstavler som stilles til rådighet av dette nettstedet eller andre offentlige forum som chatte-rom, gjøre dette på egen risiko. Du kan ikke anta at dette nettstedet overvåker disse tjenestene eller beskytter deg på noen måte fra informasjonen du poster offentlig eller deler med noen andre via disse tjenestene.

Datasikkerhet

Dette nettstedet iverksetter tiltak for å beskytte slike data som inneholder informasjon knyttet til deg. Men som gjenytelse for å se på dette nettstedet eller samhandle med det på enhver måte, fraskriver du deg alle krav av noen art mot dette nettstedet med tanke på tap, endring eller misbruk av informasjon. Du nå anta at det er mulig at dine personlige opplysninger kan bli innhentet av andre, som “hackere”, og brukes på en upassende måte som kan påføre deg skade og at du samtykker i at nettstedet ikke er ansvarlig for skadeserstatning.

Revisjoner av disse retningslinjene for personvern uten varsel

Disse retningslinjene for personvern er dynamiske. De vil endre seg kontinuerlig. Du kan ikke anta at de vil være de samme og du samtykker i å sjekke retningslinjene hver gang du besøker nettstedet med tanke på endringer. Såfremt ikke disse retningslinjene, etter nettstedets eget skjønn, blir endret så drastisk at det gjør det naturlig å legge ut en melding på nettstedet eller via e-post, vil du ikke få noen varsler om endringer av disse retningslinjene for personvern, og nettstedet lover heller ikke, under noen omstendigheter, varsler. Din fortsatte bruk av dette nettstedet utgjør et bevis på din aksept av vilkårene i disse retningslinjene for personvern og alle endringer av dem.