Retningslinjer for garanti, ansvarsfraskrivelse og identifikasjon av utstyret

Norwood Industries Inc. og Norwood Sawmills USA (kollektivt “Norwood”) fraskriver seg alt ansvar eller erstatningsansvar, ved uaktsomhet eller på annen måte, for alle personskader, skader eller tap av noen art som måtte oppstå i forbindelse med montering, drift eller håndtering av dette utstyret, ekstrautstyr, tilbehør eller blader, uansett hvordan dette måtte ha oppstått.

Ansvaret for den endelige inspeksjonen av deler og komponenter Sagbruk, og montering, vedlikehold og sikker bruk av utstyret, påhviler ene og alene den personen/de personene som monterer og bruker utstyret og håndterer bladene.

Garanti: Norwood garanterer at hver ny Norwood vil være fri, under normal bruk og normalt vedlikehold, for feil i utførelse og materialer i en periode på TO ÅR fra den opprinnelige kjøpsdatoen.  Hvis det skulle oppstå problemer i løpet av denne toårsperioden bes du returnere den defekte delen (og alle andre deler hvis det trengs), frakt betalt, til Norwood.  Garantidekningen starter fra datoen den første kjøperen foretok kjøpet.

Hvis Norwood, etter inspeksjon, fastslår at problemet skyldes feil i utførelse eller materialer på produksjonstidpunktet vil Norwood reparere eller, etter eget skjønn, erstatte delen uten kostnad.

Denne garantien dekker ikke:

a) Motoren som garanteres direkte av motorprodusenten; 

b) Normale vedlikeholdsservicer;

c) Reparasjoner som er nødvendiggjort fordi det er utført endringer på utstyret, eller som følge av tilbehør eller montering av andre deler eller tilbehør på utstyret annet enn slikt utstyr som er produsert av Norwood Industries Inc. spesifikt for utstyret;

d) Reparasjoner som blir nødvendige etter at det er foretatt reparasjoner, eller forsøkt utført av andre;

e) Reparasjoner som blir nødvendige som følge av kollisjon, ulykke, misbruk, feilbruk eller mangel på nødvendig vedlikehold;

f) Reparasjoner som kreves fordi utstyret ikke har vært montert korrekt; 

g) Forbruksmateriell som bånd, blader eller keramiske bladstyringsinnsatser; og

h) Skader, skraper, rust eller skjønnhetsfeil i finish-en.

* Norwood-sagbrukene er beskyttet med et sinkbelegg og pulverlakk i industrikvalitet. Disse overflatebehandlingene kan bli gjenstand for skader eller feil under bruk eller når de utsettes for bestemte forhold. For å redusere rustdannelse eller skjønnhetsfeil bør du unngå å utsette sagbruket for salt, enten fra vinterveier eller luftbårne partikler av sjøsalt.

* Det er alltid smart å ha reservedeler tilgjengelige for å sikre at sagbruksdriften kan holde den oppsatte planen, særlig hvis du planlegger å sage kommersielt.  Som et minimum bør du ha et tilstrekkelig lager av sagblader, reservebånd, lagre, bladstyringer/keramiske innsatser og sporrensere.

Norwood garanterer at nye reservedeler til Norwood (med unntak for forbruksdeler som bånd, blader eller keramiske innsatser) vil være fri, under normal bruk og vedlikehold, fra feil i utførelse og materialer i en periode på førtifem dager fra kjøpsdatoen for det opprinnelige kjøpet.

Slik får du garantiservice: Kontakt  Norwood for å få et Returnummer, returner delen(e) på egen kostnad, til Norwood og legg ved ditt navn og kontaktinformasjon, det tildelte Returnummeret, utstyrets serienummer og datoen for det opprinnelige kjøpet fra Norwood.

Motorgaranti: Norwood gir ingen garanti på motoren; motoren er utstyrt med garanti direkte fra motorprodusenten.  Se motorens brukerhåndbok for retningslinjene for garanti som gjelder for din motor.  Kontakt motorprodusentens kundeservice eller din lokale autoriserte motorforhandler direkte med tanke på eventuelle spørsmål som gjelder motoren.

Honda Customer Service (U.S.A.): 1-800-426-7701
Honda Customer Service (Canada): 1-888-946-6329
Kohler Sales & Service (U.S.A. & Canada): 1-800-544-2444 eller 1-800-861-9559
Briggs & Stratton (U.S.A. & Canada): 1-800-233-3723        
Briggs & Stratton (Europeisk hovedkontor): +41 (0) 55 451 63 63
Briggs & Stratton (Norge): +47 (0) 23 23 48 20
Briggs & Stratton (Sverige): +46 (0) 844 956 30
Briggs & Stratton (Storbritannia): +44 (0) 160 686 2182
Briggs & Stratton (Frankrike): +33 (0) 892 46 27 77
Briggs & Stratton (Belgia): +32 (0) 2 216 10 42
Briggs & Stratton (Tyskland): +49 6204 6001 0
Briggs & Stratton (Nederland): +31 (0) 527 615 151

Disclaimer: Norwood fraskriver seg ethvert ansvar for tap av tid, bruk av produktet eller inntekter; transportkostnader; direkte eller indirekte, tilfeldige skader eller følgeskader, uleilighet eller kommersielle tap knyttet til salg eller bruk av dette utstyret, uansett hvordan dette er oppstått. 

* Norwood U.S.A. sender alle blader og deler, inkludert garantideler i USA med UPS Ground eller FedEx Ground (5 virkedager) og Norwood Canada sender alle blader og deler, inkludert garantideler, i Canada med vanlig pakkepost (10 virkedager). Norwood sender alle blader og deler, inkludert garantideler, utenfor Nord-Amerika med vanlig pakkepost (opp til 8-16 uker). For å sikre at sagbruksdriften alltid følger planen, særlig hvis du planlegger å sage kommersielt, er det smart å bestille blader og reservedeler tidlig.  Hvis du trenger blader eller deler raskt gir vi deg gjerne et tilbud på kurerservice på forespørsel fra deg. 

Disclaimer: Norwood fraskriver seg alt ansvar for noen implisitte garantier, inkludert slike som er knyttet til «salgbarhet» og «egnethet for et spesielt formål» etter utløpet av denne to års garantiperioden.

Bestemmelsene som framgår av denne skriftlige garantien har ikke til hensikt å begrense, endre, ta bort fra, fraskrive eller ekskludere noen garantier som framkommer i lovgivningen i noen provins, stat eller føderal lovgivning.

De foregående ansvarsfraskrivelsene og de som framkommer ellers i håndbøkene gjelder både under og etter den  to årsperioden garantien gjelder.

Hele den skriftlige garantien: Denne garantien er den eneste og hele den skriftlige garantien som gis av Norwood for Norwood-produkter. Ingen forhandler eller agent eller ansatt har fullmakt til å utvide denne garantien på vegne av Norwood verken skriftlig, muntlig eller i annonseform.

Bruk bare originale deler fra Norwood og bruk dem kun til de formålene de er uttrykkelig godkjent for av Norwood. Bruk av ikke autoriserte deler eller bruk av deler til ikke godkjente formål kan føre til ulykker, personskade eller skade på utstyret eller personlige eiendeler. 

Disclaimer: Norwood fraskriver seg ethvert ansvar for noen ulykker, personskader eller skade på utstyret eller personlige eiendeler forårsaket av utstyret når det er utstyrt med ikke autoriserte deler, utstyrt med deler for ikke godkjente formål eller modifisert på noen som helst måte.

Viktig: Vi ønsker at du skal være fornøyd med Norwood-utstyret og vår service.  Hvis du ikke er komfortabel med noen av våre retningslinjer for garanti, disclaimere eller sikkerhetsanvisninger, ber vi deg returnere utstyret i sin helhet til Norwood innen 30 dager etter den opprinnelige kjøpsdatoen for å få refundert kjøpsprisen (med fradrag for frakt og forbruksdeler).

Identifisering av utstyret: Hvert sagbruk er tildelt et unikt serienummer for identifikasjonsformål; dette nummeret finner du på det nederste panelet på saghodet.  Hver motor er tildelt enten et unikt serienummer eller et serienummer for å identifisere produksjonsserien; dette nummeret finner du på motorblokken. 

Norwood vil ikke utføre service eller selge deler til utstyret uten eksakt identifisering av den aktuelle sagbruksenheten.