Norwood Sawmills Computer Setworks with Power Feed & Power Sawhead Norwood Sawmills Computer Setworks
Norwood Sawmills Computer Setworks

Computer Setworks

  • För att öka din produktion
45 425,00 kr
Inklusive moms

Produktdetaljer

artikelnr LM34-PSH-5000SW

För att öka din produktion, särskilt för att bearbeta stora volymer av dimensionerat timmer, bör du överväga att lägga till Norwood Computer Setworks för LumberPro HD36. HD36 är världens enda bandsågverk som startar manuellt, men som när som helst kan uppgraderas för att fungera med datorstyrning.

”Markera” ditt första snitt för att ge datorn dess ursprungliga referenspunkt. Efter varje snitt  höjer datorn såghuvudet automatiskt till rätt höjd för att säkert återgå till startpunkten. Tryck på ”Set” och såghuvudet sänks automatiskt ner för nästa snitt för din programmerade brädtjocklek.

Mångsidigt och lätt att använda: Ändra snabbt brädtjockleken från ett sågsnitt till ett  annat – datorn har förprogrammerats med 10 olika sågdjupsinställningar. Eller du kan enkelt  omprogrammera några av de tio förinställningarna för att såga egna specialmått. Du kan även  ändra programmet för sågning i tum eller millimeter i steg om 0,001 tum eller 0,1 mm.

Självkalibrerande: Med högsta noggrannhet mäter datorn kontinuerligt såghuvudets linjära  position för att bedöma noggrannheten. Baserat på parametrar med snäva toleranser beräknar datorn överskott/brist och omkalibrerar automatiskt sig själv för att vara exakt inom 1/32 tum utan att någon manuell ändring behöver göras.

Valfri fjärrfunktion: Den standardkontrollpanel som installerats på operatörsstationen gör att du kan programmera och använda inställningarna.  Lägg till en valfri hängande knappsats för att styra det datorreglerade såghuvudet på distans.

Få ett GRATIS katalog-kit

 

Få ett GRATIS katalog-kit

Se all information om Norwood-sågverk på samma ställe. Be om ditt gratis informationskit idag!