Garantipolicy, ansvarsfriskrivning och identifikation av utrustningen

Norwood Industries Inc. och Norwood Sawmills USA Inc. (nedan gemensamt kallade ”Norwood”) frånsäger sig allt ansvar gällande försumlighet, eller på annat sätt, vid eventuella skador eller förluster av något slag som uppkommer under montering, användning eller hantering av denna utrustning, dess alternativ, tillbehör eller sågblad, oavsett orsak.

Ansvaret för en slutgiltig inspektion av Norwood-delarna och komponenterna samt monteringen, utfört underhåll och en säker användning av utrustningen ligger endast hos den eller de personer som monterar och använder utrustningen och hanterar sågblad.

Garanti:  Norwood garanterar att varje ny Norwood under normal användning och med normalt underhåll kommer att vara fri från eventuella brister i utförande och material under en period av TVÅ ÅR från inköpsdatumet för den ursprungliga köparen.  Om det skulle uppstå några problem under denna tvåårsperiod ska den defekta delen returneras (och eventuella andra delar om så behövs) med frakten betald till Norwood.  Garantitäckningen börjar från datumet för det ursprungliga köpet av den ursprungliga köparen.

Om Norwood efter inspektion fastställer att problemet kan hänföras till felaktigt utförande eller ett materialfel vid tillverkningen kommer Norwood att reparera eller, om Norwood så önskar, ersätta delen utan kostnad.

Denna garanti omfattar inte:

a) motorn som garanteras direkt av motortillverkaren,

b) Normala underhållstjänster,

c) Reparationer som krävs om ändringar har gjorts av utrustningen eller till följd av montering eller installation av andra delar eller anordningar på utrustning än de som tillverkats av Norwood Industries Inc. specifikt för denna utrustning,

d) Reparationer som krävs efter att reparationer har utförts eller försökts utföras av andra,

e) Reparationer som krävs på grund av kollision, olycka, missbruk, felaktig användning eller bristande underhåll,

f) Reparationer som krävs på grund av att utrustningen inte monterats på korrekt sätt, 

g) förbrukningsartiklar, som t.ex. remmar, sågblad eller keramiska klingledare och

h) Flisor, repor, rost eller fläckar i finishen.

*Norwoods sågverk skyddas av zinkplätering och industriell pulverlackering. Dessa ytbehandlingar kan flisas eller fläckas under användning eller vid exponering för vissa förhållanden. För att minska risken för korrosion eller fläckbildning ska du undvika att utsätta sågverket för salt, antingen från vintervägar eller luftburna partiklar av havssalt.

*Det är alltid en bra idé att hålla reservdelar till hands för att säkerställa att din sågverksamhet håller sig igång, särskilt om du avser att använda sågverket kommersiellt.  Du bör åtminstone hålla ett tillräckligt lager av sågblad, reservband, lager, sågbladsklingledare/keramiska inlägg och spårborstare.

Norwood garanterar att nya Norwood-reservdelar (utom förbrukningsartiklar som t.ex. remmar, sågblad eller keramiska klingledare) under normal användning och med normalt underhåll kommer att vara fria från eventuella brister i utförande och material under en period av 45 dagar från inköpsdatumet för reservdelarna.

Utnyttja garantiservice: Kontakta Norwood för att få ett returnummer för att returnera delen/delarna på din bekostnad till Norwood tillsammans med ditt namn och dina kontaktuppgifter, tilldelat returnummer, utrustningens serienummer och datum för det ursprungliga köpet från Norwood.

Motorgaranti: Norwood garanterar inte motorn. Motorn garanteras direkt av motortillverkaren.  Se bruksanvisningen till din motor för den garantipolicy som gäller för din motor.  Kontakta direkt din motortillverkares kundservice eller din lokala auktoriserade motoråterförsäljare om du har frågor om din motor.

Honda Customer Service (USA): 1-800-426-7701

Honda Customer Service (Kanada): 1-888-946-6329

Kohler Sales & Service (USA och Kanada): 1-800-544-2444 or 1-800-861-9559

Briggs & Stratton (USA och Kanada): 1-800-233-3723        

Briggs & Stratton (Europeiska högkvarteret): +41 (0) 55 451 63 63

Briggs & Stratton (Norge): +47 (0) 23 23 48 20

Briggs & Stratton (Sverige): +46 (0) 844 956 30

Briggs & Stratton (Storbritannien): +44 (0) 160 686 2182

Briggs & Stratton (Franrike): +33 (0) 892 46 27 77

Briggs & Stratton (Belgien): +32 (0) 2 216 10 42

Briggs & Stratton (Tyskland): +49 (0) 6204 6001 0

Briggs & Stratton (Nederländerna): +31 (0) 527 615 151

 

Ansvarsfriskrivning: Norwood avsäger sig allt ansvar för förlust av tid eller användning av produkten eller förlorade intäkter, transportkostnader eller någon som helst indirekt eller oavsiktlig skada eller följdskada, olägenhet eller kommersiella förluster vid försäljning eller användning av denna utrustning, oavsett omständigheterna. 

*Norwood U.S.A. levererar alla sågblad och delar, inklusive garantidelar, inom USA av UPS Ground (5 arbetsdagar) och Norwood Canada levererar alla blad och delar, inklusive garantidelar, inom Kanada med vanlig post (10 arbetsdagar). Norwood levererar alla sågblad och delar, inklusive garantidelar, utanför Nordamerika med normal post (upp till 8–10 veckor). För att säkerställa att din sågverksamhet håller sig igång, särskilt om du avser att använda sågverket kommersiellt, är det en bra idé att beställa sågblad och reservdelar tidigt.  Om du behöver sågblad eller delar på kort varsel kan vi gärna ge offert på kurirleverans på din begäran. 

Ansvarsfriskrivning: Norwood frånsäger sig allt ansvar för eventuella underförstådda garantier, inklusive underförstådda garantier gällande ”säljbarhet” och ”lämplighet för ett visst ändamål” efter denna två år långa garanti.

Bestämmelserna i denna skriftliga garanti är inte avsedda att begränsa, modifiera, hindra, avstå från eller utesluta några garantier som anges i någon regional, statlig eller federal lagstiftning.

De ovannämnda ansvarsfriskrivningarna, och de som anges i handböcker, gäller både under och efter denna garantis två år långa giltighetstid.

Hela den skriftliga garantin: 

Denna garanti är den enda och hela skriftliga garantin från Norwood för produkter från Norwood. Ingen återförsäljare eller dennes agent eller anställde har behörighet att förlänga eller utöka denna garanti på uppdrag av Norwood med något skriftligt eller muntligt uttalande eller någon annons.

Använd endast originaldelar från Norwood och använd dessa endast för deras avsedda syfte som uttryckligen godkänts av Norwood. Användning av ej godkända delar eller användning av delar för ej godkända ändamål kan orsaka olyckor, personskador eller skador på utrustningen eller personlig egendom.

Ansvarsfriskrivning: Norwood avsäger sig allt ansvar för olyckor, skada eller skador på utrustningen eller personlig egendom orsakad av utrustningen då den utrustats med ej godkända delar, delar för ej godkända ändamål eller modifierats på något annat sätt.

Viktigt: Vi vill att du ska vara nöjd med din Norwood-utrustning och vår service.  Om du inte accepterar någon av våra garantipolicyer, ansvarsfriskrivningen eller säkerhetsanvisningarna ber vi dig att returnera all utrustning intakt till Norwood inom 30 dagar från det ursprungliga inköpsdatumet för återbetalning av inköpspriset (minus frakt, hanteringsavgift och reservdelar).

Identifikation av utrustningen: Varje Norwood-sågverk har tilldelats ett unikt serienummer för identifieringsändamål. Detta nummer finns på den undre panelen för såghuvudet.  Varje motor tilldelas antingen ett unikt serienummer eller ett serienummer för produktionsserien. Detta nummer finns på motorblocket. 

Norwood kommer inte att utföra service på eller sälja delar till utrustningen utan en exakt identifiering av den enskilda sågverksenheten.