CATCH THE VISION OF WHAT'S POSSIBLE WITH YOUR PORTABLE SAWMILL!

Grab some snacks and a cold drink, and sit back to enjoy SAWMILL TV ...

header

Datoriserad måttställare för det transportabla sågverket Norwood LumberPro HD36

För att öka din produktion, särskilt för att skapa stora volymer av dimensionerade brädor, bör du överväga att lägga till Norwood Computer Setworks för LumberPro HD36. HD36 är världens enda bandsågverk som startar manuellt, men som när som helst kan uppgraderas för att fungera med datorstyrning (artikelnr LM34-PSH-5000SW).

”Markera” ditt första snitt för att ge datorn dess ursprungliga referenspunkt. Efter varje snitt höjer datorn såghuvudet automatiskt till rätt höjd för att säkert återgå till startpunkten. Tryck på ”Set” och såghuvudet sänks automatiskt ner för nästa snitt för din programmerade brädtjocklek.

Mångsidigt och lätt att använda: Ändra snabbt brädtjockleken från ett sågsnitt till ett annat – datorn har förprogrammerats med 10 olika sågdjupsinställningar. Eller du kan enkelt omprogrammera några av de tio förinställningarna för att såga egna specialmått. Du kan även ändra programmet för sågning i tum eller millimeter i steg om 0,001 tum eller 0,1 mm.

Självkalibrerande: Med högsta noggrannhet mäter datorn kontinuerligt såghuvudets linjära position för att bedöma noggrannheten. Baserat på parametrar med snäva toleranser beräknar datorn överskott/brist och omkalibrerar automatiskt sig själv för att vara exakt ner till 0,8 mm (1/32 tum) utan att någon manuell ändring behöver göras.

Valfri fjärrfunktion: Den standardkontrollpanel som installerats på operatörsstationen gör att du kan programmera och använda inställningarna. Lägg till en valfri hängande knappsats för att styra det datorreglerade såghuvudet på distans. (Artikelnr LM34-PSH-001-SW)

www.NorwoodSagverk.se
woody
Share

  • Share Your Thoughts or Ask Your Question

More videos from SWEDISH VIDEO COLLECTION Series

Interesting Videos From Sawmill Learning Video Norwood Equipment Video The Norwood Team Sawmill School Series.

header

    Subscribe to our newsletter

    footerpic

    " global leader in portable sawmill innovation "